Nørregade 12, 1 th, 8500 Grenaa
Kontakt os: 86 32 62 11

Om klinikken

Velkommen

Grenaa Øjenklinik er etableret 1.oktober 2021 af øjenlæge, ph.d Mikkel Funding. 

Klinikkens adresse er:

Grenaa Øjenklinik, Nørregade 12, 1. th, 8500 Grenaa.

Telefon: 86 32 62 11,

TIDSBESTILLING/AFBUD:

Bemærk, tidsbestilling skal foregå telefonisk i klinikkens telefontid. Uden for telefontiden kan afbud meldes på klinikkens telefonsvarer. 

Ved udeblivelse uden afbud vil der blive opkrævet er gebyr på 250 kr, som skal overføres til Grenaa Øjenkliniks mobilepay-nummer: 299033

ANKOMST:

Bemærk venligst, at klinikken ligger på 1.sal. Der forefindes desværre ikke elevator.

Scan venligst dit sygesikringbevis i ankomstscanneren i venteværelset, så du er registreret.

Pupiludvidende dråber

Pupiludvidende dråber bruges ofte ved undersøgelse eller fotografering af den bageste del af øjet, f.eks. ved undersøgelse af linsen, glaslegemet, synsnerven eller nethinden. Nogle gange bruges pupiludvidende dråber til behandling af øjensygdomme som f.eks regnbuehindebetændelse. Hos børn og unge bruges dråberne også til at få en mere præcis udmåling af brillestyrken. Det er ikke altid muligt på forhånd at afgøre, om der er brug for pupiludvidende dråber ved undersøgelsen.

Når du har fået pupiludvidende dråber, vil du opleve, at synet og især læsesynet bliver sløret. Du vil også være lysfølsom.

Afhængigt af præperatet varer effekten af dråberne fra nogle timer (oftest 4-6) til nogle dage.

Du må ikke køre bil, sålænge dit syn er påvirket af dråberne. Derfor skal du altid overveje, hvordan du kommer hjem efter et besøg hos øjenlægen.

COVID19

For at begrænse smittespredning

- bedes du spritte hænder ved døren
- bedes pårørende/søskende ikke komme med i klinikken
- tilstræber vi, at dit ophold i klinikken skal vare så kort tid som muligt

Privatlivspolitik

Du kan læse Grenaa Øjenkliniks privatlivspolitik her 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefontider

Mandag
8-10
Tirsdag
8.30-10
Onsdag
8-10
Torsdag
8.30-10
Fredag
8-10

Åbningstider

Mandag
7.30-15.30
Tirsdag
7.30-15.30
Onsdag
7.30-15.30
Torsdag
7.30-15.30
Fredag
7.30-15.30

Operationer

Region Midt har fra foråret 2022 bevilget en grå stær kvote (katarakt kvote) til Grenaa Øjenklinik. Det betyder, at du kan blive opereret for grå stær på sygesikringens regning i Grenaa. Øjenlæge Mikkel Funding har opereret flere tusinde patienter for grå stær på Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital igennem de seneste 10 år, så du kan trygt blive opereret lokalt i Grenaa Øjenklinik. Ring til os for at høre mere om mulighederne. 

Hvis du ønsker at få information om operation for grå stær til udskrift, kan du trykke her

Grenaa Øjenklinik har ligeledes aftale med sygesikringen om at udføre operationer for tunge øjenlåg. Du er ligeledes her velkommen til at ringe til os for at høre mere om mulighederne

Hvis du ønsker at få information om operation for tunge øjenlåg, kan du trykke her

Information om operation for grå stær

Hvor kan man blive opereret for grå stær?

Grenaa Øjenklinik har en aftale med sygesikringen om at udføre operationer for grå stær. Du vil blive opereret af øjenlæge Mikkel Funding, som har udført flere tusinde operationer for grå stær gennem mere end 10 år.

 Hvad er grå stær?

Grå stær (katarakt) er uklarhed i øjets linse. Den hyppigste årsag til grå stær er alder, men også andre øjensygdomme eller traumer kan give grå stær.

 Hvilke symptomer giver grå stær?

Grå stær giver sløring af synet, som ikke kan afhjælpes af briller eller kontaktlinser. Nogle patienter oplever, at det er vanskeligt at læse, se TV eller se skilte i trafikken. Andre oplever blændingsgener, hvor bilkørsel om natten eller modlys kan være et problem. Endeligt kan man opleve dobbeltsyn for et øje. Synet kan blive så nedsat/sløret, at man ikke må køre bil.

 Hvordan behandles grå stær?

Den eneste behandling for grå stær er operation. Ved operationen bortopereres den uklare linse og erstattes af en kunstig linse. Operationen foregår i lokalbedøvelse og tager cirka en halv time. Hvis øjet ikke fejler andet end grå stær, vil man oftest kunne forvente et godt syn nogle dage til uger efter operationen. Der opereres et øje ad gangen med cirka 1-2 ugers mellemrum.

 Hvad er risikoen ved at blive opereret for grå stær?

Milde eftervirkninger: De hyppigste sete milde eftervirkninger er forbigående hævelse af hornhinden eller af nethinden, regnbuehindebetændelse eller trykstigning i øjet. Disse vil oftest aftage i forbindelse med øjendrypningen efter operationen.

Alvorlige komplikationer: De alvorlige, synstruende komplikationer optræder sjældent og kun hos ganske få patienter, der bliver opereret for grå stær. Det kan dreje sig om infektion, blødning i øjet, nethindeløsning, kronisk regnbuehindebetændelse, kronisk hornhindesygdom. Risikoen for komplikationer er større, hvis du også har andre øjensygdomme.

I få tilfælde (1 ud af 1000) kan en operation for grå stær medføre infektion inde i øjet i dagene efter operationen. Der er tale om en akut synstruende tilstand, der ofte vil give permanent synsforringelse eller helt tab af syn, selv ved hurtig behandling.

 Hvad sker der til forundersøgelsen inden grå stær-operationen?

Ved forundersøgelsen konstaterer øjenlægen, om der skal opereres for grå stær. Herudover foretages der opmålinger af begge øjne, som skal bruges til at udregne, hvilken linse, som skal bruges under operationen. Endeligt gives der information om operationen.

Ved forundersøgelsen dryppes man med pupiludvidende dråber. Hvis man bruger kontaktlinser, må disse ikke bruges en uge før opmålingen.

Forundersøgelsen afsluttes med, at der gives operationstider/datoer, og at der laves recepter på de øjendråber, som skal benyttes efter operationerne.

Hvordan kommer jeg hjem efter forundersøgelsen og operationen?

Du kan ikke selv køre efter forundersøgelsen. Du skal selv arrangere transporten frem og tilbage til klinikken. 

Hvordan skal jeg forberede mig på selve operationsdagen?

Tag bad og vask dig omkring øjet. Undgå at bruge make-up eller creme i ansigtet.

Tag din vanlige medicin, medmindre andet er aftalt.

Mød op til det aftalte tidspunkt. Du kan ikke køre selv, så arranger transport frem og tilbage til klinikken. Pårørende kan ikke vente i klinikken under operationen.

Hvad sker der inden operationen?

Inden operationen bliver man dryppet i det øje, som skal opereres. Der dryppes med pupiludvidende dråber og lokalbedøvende dråber. Operationen kan først starte, når pupillen er helt udvidet. Ved behov er det muligt at få en beroligende tablet inden operationen.

Hvordan foregår selve operationen?

Ved operationen sætter man sig i en tandlægestol, som lægges ned, så man ligger helt fladt. Øjet og øjenomgivelserne renses. Der sættes et sterilt plastikklæde over øjet, således operationsområdet holdes rent. For at man ikke kan blinke under operationen, sættes der en lille bøjle i øjenlågene. Dette er ikke forbundet med smerter, da øjet allerede er bedøvet af dråberne.

Ved operationen fjernes den uklare linse i øjet ved hjælp af ultralyd og erstattes med en kunstig klar plastlinse. Operationen foregår i lokalbedøvelse. Det betyder, at du er vågen under operationen, men du mærker ikke noget.

Selve indgrebet varer cirka en halv time, og du kan tage hjem kort tid efter operationen.

Du skal være opmærksom på, at hvis begge dine øjne skal opereres for grå stær, kan du godt have en forskellig oplevelse af de to operationer, selvom begge operationer forløber helt normalt.

Hvordan kommer jeg hjem efter operationen?

Du kan ikke selv køre efter operationen. Du skal selv arrangere transporten frem og tilbage til klinikken. Pårørende må ikke vente i klinikken under operationen.

 

Hvilke dråber skal man dryppe med efter operationen?

For at forebygge både betændelse og hævelse i det opererede øje, har øjenlægen lavet en recept på øjendråberne Voltabak. Du vil få recept på én flaske til hvert øje, altså to flasker i alt. Recepten sendes elektronisk til apoteket.

Der skal dryppes med 1 dråbe Voltabak i det opererede øje 3 gange dagligt (morgen, middag og aften) efter operationen i 3 uger. Har du sukkersyge, skal du dryppe i 6 uger efter operationen. Start med at dryppe øjet på operationsdagen, når du kommer hjem.

Hvis du er i behandling med andre øjendråber (fx. mod grøn stær), skal du huske også at dryppe øjet med disse, med mindre du har fået andet at vide. Der skal gå mindst 5 minutter mellem du drypper med Voltabak og dine vanlige dråber.

Skal jeg sygemeldes efter en operation for grå stær?

De fleste vil kunne starte på arbejde efter 1 uge, men sygemeldingen afhænger af dit erhverv.

Hvad skal man undgå efter operationen?

Man skal undgå følgende efter operationen:

1) At gnide i øjet,

2) Fysiske anstrengelser, tunge løft, samt hård træning den første uge,

3) Arbejde der foregår i støvede miljøer, eller er fysisk krævende den første uge,

4) Brug af mascara og anden øjenmakeup de første 2 uger,

5) Kontaktlinsebrug den første måned og

6) Svømmehal, kar- og havbad den første måned.

Hvad kan du forvente i dagene efter operationen?

I dagene efter operationen kan man have lette smerter eller gener i øjet. Smerterne kan behandles med vanlig smertestillende håndkøbsmedicin. Derudover kan man opleve gener som: 1) kløe i øjet, 2) sløret syn, 3) grusfornemmelse i øje og 4) øjet er lettere rødt og løber i vand. Disse symptomer er helt normale, og de vil aftage i løbet af nogle dage.

Hvad skal du reagere på i dagene efter operationen?

Kontakt Grenaa Øjenklinik, hvis du i de første uger får et eller flere af følgende symptomer:

1) tiltagende smerter i øjet,

2) øjet pludselig bliver meget rød,

3) dit syn forværres,

4) hovedpine,

5) kvalme eller opkast

Hvis det er uden for Grenaa Øjenkliniks åbningstid, skal du kontakte egen læge eller vagtlægen.

Hvad skal jeg gøre med hensyn til briller?

Efter operationen passer dine briller formentligt ikke længere. Det anbefales, at der går 8 uger efter operationen, inden du går til optikeren mhp nye briller/glas. I de 8 uger kan man som regel med fordel købe et par billige læsebriller til at læse med. I perioden mellem de to operationer kan det være vanskeligt at få øjnene til at arbejde sammen, da et øje er opereret og det andet ikke er.

Hvornår må jeg køre bil igen efter operationen?

Synet skal være godt og de to øjne skal kunne samarbejde, før du må køre bil igen. Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, før den enkelte patient kan køre igen. Er du i tvivl, så vent til du har været til kontrol.

Information om operation for tunge øjenlåg                               

Hvad er tunge øjenlåg?

Med alderen bliver huden på de øvre øjenlåg slap. Overflødig hud kan lægge sig ud over øjenvipperne. Undertiden er slapheden så udtalt, at huden på de øverste øjenlåg ligefrem skygger for synsfeltet. Når det er tilfældet, er synsfeltet for lille, og man må konstant rynke panden eller lægge nakken tilbage for at se. Det vil ofte give tunghed, træthed eller ligefrem hovedpine specielt sidst på dagen. Er generne store og der megen overflødig hud, så kan man få tilbudt operation via sygesikringen. Er problemet mere kosmetisk, skal man selv betale.

Hvordan foregår en operation for tunge øjenlåg?

Sådan foregår en operation for tunge øjenlåg:

 • Huden renses, hvorefter øjenlægen måler og tegner, hvor meget hud, der skal fjernes.
 • Der lægges lokalbedøvelse i huden.
 • Ved operationen fjernes hud og overfladisk muskel.
 • Hvis rigeligt fedt poser frem, kan man fjerne det overflødige.
 • Hud og muskel syes sammen.
 • Operation på begge øjne varer ca. 45 minutter.

Hvad er risikoen ved at blive opereret for tunge øjenlåg?

Ved operationen er det helt normalt, at det bløder, således du efter operationen kan få blå mærker og hævelse omkring øjnene. Dette forsvinder af sig selv efter nogle uger. Det anbefales, at du i de første 3 dage efter operationen 4 gange dagligt á 15 minutters varighed lægger is på øjenlågene (f.eks. en pose ærter i et viskestykke). Dette mindsker blødning og hævelse. Du skal ikke lægge is direkte på øjenlågene, da dette kan give forfrysninger.

Efter operationen er der også en lille risiko for betændelse i operationssåret. Derfor bliver der udskrevet en recept på kloramfenikolsalve, som skal smørres på øjenlågene 3 gange dagligt, indtil stingene fjernes.

Hvis der fjernes for meget hud under operationen, kan det være vanskeligt at lukke øjnene efterfølgende. Dette er en alvorlig komplikation. Derfor måler og tegner øjenlægen omhyggeligt op, som den første del af operationen.

Hvor kan man blive opereret for tunge øjenlåg?

Grenaa Øjenklinik har en aftale med sygesikringen om at udføre operationer for tunge øjenlåg. Det betyder, at hvis du opfylder bestemte krav til symptomer og mængden af overskydende hud, kan du få operationen betalt af sygesikringen. Hvis du opfylder kravene til operationen skal du ikke gøre noget, da betalingen sker automatisk. Hvis du ikke opfylder kravene, er der tale om en kosmetisk operation, og det skal du selv betale for. På nuværende tidspunkt udfører Grenaa Øjenklinik ikke kosmetiske operationer.

Hvad sker der til forundersøgelsen inden operation for tunge øjenlåg?

Ved forundersøgelsen undersøges du, herunder om du opfylder kravene til at få operationen udført og betalt af sygesikringen. Du informeres om operations art, risici og det videre forløb planlægges. Du får udleveret denne skriftlige information, og der laves en recept på kloramfenikolsalve, som lægges ud på receptserveren. Du kan efterfølgende hente salven på ethvert apotek i Danmark.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får blodfortyndende medicin til dagligt?

Blodfortyndende medicin giver øget blødningstendens ved operationen. Derfor er det vigtigt, at du taler med øjenlægen om din medicin. Hvis du må holde pause med den blodfortyndende medicin inden operationen, vil det være en fordel. Hvis du ikke må holde pause med den blodfortyndende medicin, så kan det være operationen ikke umiddelbart kan udføres. Ofte vil der være behov for, at din egen læge vurderer, om du må holde pause med din blodfortyndende medicin.

 Hvordan skal jeg forberede mig på selve operationsdagen?

 • Tag bad og vask dig omkring øjet. Undgå at bruge make-up eller creme i ansigtet.
 • Tag din vanlige medicin, medmindre andet er aftalt.
 • Mød op til det aftalte tidspunkt. Du kan ikke køre selv, så arranger transport frem og tilbage til klinikken. Pårørende kan som udgangspunkt ikke vente i klinikken under operationen.

Hvilken behandling skal jeg have efter operationen?

I de første 3 dage efter operationen skal du 4 gange dagligt á 15 minutters varighed lægge is på øjenlågene, som beskrevet ovenfor. Brug kloramfenikolsalven 3 gange dagligt på operationssåret indtil stingene er fjernet. Hvis du får anden øjenmedicin, f.eks dråber mod grøn stær, skal du fortsætte denne behandling helt som du plejer.

 Skal jeg sygemeldes efter en operation for tunge øjenlåg?

De fleste vil kunne starte på arbejde efter stingene er fjernet, men sygemeldingen afhænger af dit erhverv. Spørg øjenlægen ved tvivl.

Hvad skal man undgå efter operationen?

Man skal undgå følgende efter operationen:

 • At gnide i øjet
 • Fysiske anstrengelser, tunge løft, samt hård træning den første uge
 • Arbejde der foregår i støvede miljøer, eller er fysisk krævende den første uge
 • Brug af mascara og anden øjenmakeup de første 2 uger
 • Svømmehal, kar- og havbad den første måned
 • Udendørs sollys, da dette kan give et mere synligt ar. Det anbefales, at du bruger solcreme på øjenlågene i 6 måneder efter operationen, dog særligt i sommerhalvåret.

Hvor lang tid holder operationen?

Nogle personer har øget tendens til slaphed af huden på øjenlågene. Derfor kan det være nødvendigt at lave operationen flere gange.